otevřené ohlédnutí při zavírání ulice

otevřené ohlédnutí při zavírání ulice


Necelé tři měsíce od zrodu myšlenky „otevření“ Brandlovy ulice a přidružených prostor už můžeme bilancovat, zamýšlet se, ptát se a děkovat.

V rámci letních prázdnin se uskutečnilo celkem sedm sousedských setkání pod kolínským chrámem. Zájem byl už od první středy překvapivě velký a vysoká účast pro nás všechny znamenala výzvu a motivaci vymýšlet nové a nové věci, ovšem při zachování původní myšlenky, a sice ponechat prostor pro setkávání lidí, povídání a korzování. Nechtěli jsme tvořit pevný program, spíše rámec, na nějž bylo možné nabalovat další nápady. Brzy jsme začali dostávat nabídky a tipy, čím naše sousedská setkání můžeme obohatit. A my jsme je s radostí vítali a dávali prostor novým aktivitám.

Hodnocení tohoto projektu nepřísluší ani tak nám jakožto organizátorům, nýbrž jejím účastníkům. Lidem, které úmysl zaujal, ale i těm, co přišli, a nápad je z jakýchkoli důvodů minul. Nicméně za nás určitě můžu uplynulé léto ohodnotit jako překvapivě povedené, mnoho lidí za námi přicházelo s úsměvem a poděkováním. Troufám si říci, že občané Kolína takovou iniciativu postrádali. Bylo nám na konci srpna líto, že to tak rychle uteklo a pro letošní rok by měl být konec. A tak jsme se rozhodli uspořádat ještě dvě akce v září. Spolu s městem zorganizovat na 9. září otevření vodárny a následující středu se rozloučit s Brandlovou ulicí.

Lidí a subjektů, kterým bychom chtěli za organizační tým poděkovat, je opravdu mnoho. Je to především město Kolín, které nám zajištěním služeb AVE a nezbytného záboru ulice velice pomohlo. Neméně děkujeme všem živnostníkům, kteří neúnavně vyráželi do terénu se svými mobilními stánky a sytili kolemjdoucí nabídkou svých dobrot. Velký dík patří i panu faráři Bulínovi za zpřístupnění zvonice, kostela a parkánu. A další poděkování bych směřoval na všechny hudebníky a tanečníky, kteří bez nároku na honorář na ulici vystupovali. Nerad bych při této příležitosti zapomněl na Kostlivce ve skříni a Farní charitu Kolín, jejichž zisk vždy putoval na dobročinné účely, DDM Kolín za skvělou starost o nejmenší návštěvníky. Nicméně největší dík patří právě vám, kteří jste přišli, případně i vystavili své fotografie, či myšlenku Otevřené ulice jakkoli podpořili. Díky vám a vašemu zájmu máme chuť pokračovat nejen letos, ale i příští léto.

Takže vlastně ulici nezavíráme, jenom přivíráme. Necháváme škvírku, kterou můžete další otevření vyhlížet. (Tomáš Tesař)

Filip Šádek


Jsem moc rád, že se podařilo zlomit mnohokrát zmíněnou větu, že kolíňáci nikam nechodí, že žádný opakující se projekt nemá šanci na přežití. Je pravdou, že našimi pravidelnými návštěvníky jsou lidé, kteří se o Kolín dlouhodobě zajímají, pravidelně navštěvují nejrůznější akce, potkáváme se často ve stejném složení. Ale zároveň se objevila spousta nových tváří, a musím říct, že velmi příjemných a optimistických tváří. Přeji Kolínu a nám všem, aby se posunul z nálepky „dělnického“ města do města hrdého, s množstvím zajímavých akcí, ať už kulturních, nebo sportovních, aby se stalo městem, kde chcete žít a které žije. Děkuji partě Otevřené ulice, děkuji všem našim podporovatelům a děkuji všem našim návštěvníkům za léto 2015, které se pro mne stalo nezapomenutelným.

Hana Morová


Chtěla bych vzkázat všem, kteří mají ve svých hlavách spoustu nápadů, nebojte se o nich mluvit nahlas. Spojte se svými přáteli, o kterých víte, že se o ně můžete opřít, kteří se nebojí práce a mají schopnost dotáhnout věci do konce. Je jedno, zda něco tvoříte v Praze, v Kolíně či na malé vesnici.  Vždy je to jen o odhodlání dělat věci, které cítíte, že mají smysl a jdou ze srdce.  Obklopte se skutečnými parťáky, a pak už vše půjde samo. Otevřenou ulici jsme tvořili stejným způsobem J.